Tại sao người Nhật luôn trả lại những gì không phải của họ?

Ở Nhật có một từ là Nekobaba (猫ばば), ý chỉ những người “nhặt được của rơi, đồng thời đút túi”. Từ này tồn tại nghĩa là thường xuyên có hành vi đó tồn tại. Nghĩa ban đầu của nekobaba là “ct mèo”. (baba là từ em bé thường dùng). Con mèo thường giấu ct bằng cách lấp cát lên. Con người lại giấu “tội lỗi” của mình bằng cách đút túi thứ mà anh ta nhặt được.

Hầu như tất cả người dân Nhật Bản đều nhận thức được “nekobaba” là tội phạm. Chúng tôi không có từ “finders keepers” (người giữ người tìm) như trong tiếng Anh để chỉ việc ai tìm thấy thứ gì thì có quyền giữ nó.

Có một câu nói được du nhập vào Nhật từ Trung Quốc thế này: 天知る、地知る、我知る、人知る; nghĩa đen là “trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết” và câu nói này rất nổi tiếng ở Nhật. Câu này ám chỉ mọi việc ta làm đều có thánh thần biết và bản thân ta cũng biết việc mình đã làm. Do vậy nên người ta rồi cũng sẽ biết việc ta làm. Không thể nào tránh được việc bị phanh phui. Thế nên tốt hơn cả là đừng làm gì sai trái.

Nếu ai đó trả lại thứ không thuộc về mình, câu nói trên có lẽ đã ảnh hưởng tới anh ta. Đối với nhiều người Nhật (đặc biệt là người già), thần linh (trời đất) là những nhân vật rất quan trọng và họ muốn có một lý lịch trong sạch nữa. Đó là lý do tại sao họ không giữ những thứ không phải của mình.

Dịch bởi Minh Thư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *