Tại sao một số loài động vật không thể thuần hóa?

Hơn 11000 năm trước đây, khi con người bắt đầu có thể nhận thức được có nhiều cách để sử dụng khả năng của một số loài động vật hơn là trao cho chúng một cái chết sau mỗi cuộc đi săn. Ta bắt đầu thuần hóa chúng để thích nghi với môi trường của con người, tại đây tổ tiên ta đã dần dần “chinh phục” được bản năng tự nhiên của con vật bằng nhiều cách, từ đó chính chúng sẽ đáp ứng được như cầu về thức ăn, khả năng làm việc và một người bạn đồng hành dành cho con gười. Hàng triệu năm trôi qua, chúng ta đã từng làm chủ nhiều loài bằng sự thống trị của mình. Nhưng chỉ số ít trong chúng ( dễ nhận biết như bò, dê, cừu, heo, gà, ngựa, chó và mèo) đã thật sự chứng mình được sự hữu dụng khi có thể vừa thích nghi và vừa đáp ứng được nhu cầu của con người ở mọi nơi chúng ta sống.

Nhưng tại sao chỉ có những loài được nêu trên? Tại sao không phải là tê giác, cọp, ngựa vằn hay bất kì hàng trăm cá thể nào có vẻ phù hợp nhưng không thể thực hiện được?

Theo Jared Diamond, một nhà sinh lý học tiến hóa và địa chất học, đã nêu trong cuốn sách của mình “ Guns, Germs and Steel ” (Norton,1997) rằng có sáu tiêu chuẩn cho một loài động vật có thể trở nên thuần hóa. Có nhiều loài động vật đã gần như đủ điều kiện, nhưng chỉ có một số thích hợp để tồn tại đến tận ngày nay.

Nguồn: Live Science thuộc tác giả Natalie Wolchover, dịch bởi mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *