Tại sao Israel không cung cấp vũ khí cho ukraine mặc cho lời xin xỏ của ukraine?

Điều này đã được nói đến trong một tờ báo của Israel, cụ thể Tổng thống Israel nói: Chúng tôi không thể cung cấp hệ thống phòng không của mình cho Ukr vì một số bí mật không được rơi vào tay kẻ thù.

“Có những vũ khí mà chúng tôi thậm chí không có phiên bản xuất khẩu. Có những thứ chúng tôi không muốn chúng rơi vào tay kẻ thù của chúng tôi. Có những bí mật mà chúng tôi không thể chia sẻ”, ông nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *