Tại sao bạn muốn NGHỈ VIỆC?

Tại sao bạn muốn NGHỈ VIỆC?

Trong tình hình khủng hoảng, có được công việc và thu nhập đã là điều rất đáng quý, tuy nhiên vẫn có những bạn tâm sự muốn rời bỏ công việc của mình. Có những câu chuyện nghe có vẻ lạ kỳ khi bạn đang làm trong một công ty có chính sách tốt, môi trường làm việc quốc tế, hiệu quả công việc cũng đạt yêu cầu nhưng EM VẪN MUỐN NGHỈ.
Cơ bản khi bạn muốn nghỉ việc, thể vấn đề đến từ CÔNG VIỆC hoặc CÔNG TY, phân biệt được rõ điều này sẽ giúp bạn có sự lựa chọn đúng đắn cho lần tiếp theo. Ví dụ giá trị bạn coi trọng là sự Trung thực và Chính trực, bạn đang làm nhân viên pháp chế doanh nghiệp (công việc quá phù hợp với giá trị mà bạn coi trọng) nhưng Công ty bạn đang làm lại… More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *