tai-nghe-mo-tai-nay-bo-di-cong-nghe-truyen-ket-cau-de-thay-the-bang-mot-cai-gi-do-ngac-nhien-tot-hon.

Tai nghe mở tai này bỏ đi công nghệ truyền kết cầu để thay thế bằng một cái gì đó ngạc nhiên tốt hơn.

Tôi khám phá tai nghe cơ bắp vào năm 2018. Và từ đó, nó là duy nhất loại tai nghe mà tôi sử dụng để chạy bộ và đạp xe. Có một số hạn chế với công nghệ cơ bắp, như hỗ trợ bass hạn chế, rung mà có thể gây ra khó chịu cho một số người, và hiệu suất âm thanh thấp hơn so với các loại tai nghe cổng hoặc tai nghe nổi. Tuy nhiên, khả năng giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ gi
Tai nghe mở tai hiện đanh một tộc lớn đem lại sự tin cậy, chất lượng tốt và lựa chọn rộng lớn cho người dùng, nhưng để phá vỡ tầm quen thóng của họ, Apple có thể làm thay đổi số cách truyền tín hiệu thông qua các cổng kết nối. Vào ngày 1/03/2019, Apple đã bắt đầu triển hành tính năng của chúng tôi giống như cách mà họ đã cố định một thể loại vật lý tai nghe.

Hình ảnh bên trong các chiếc tai nghe mở tai hiện tại Apple sử dụng công nghệ truyền tín hiệu cầu, một loại truyền thông dài và bất cẩn. Trong đó, công nghệ cầu xác định xem tín hiệu đang đến từ đâu, nhưng không cung cấp bất kỳ sự bảo mật nào. Để cải thiện sự bảo mật của tín hiệu, Apple đã bỏ đi công nghệ truyền tín hiệu cầu và thay thế bằng một loại công nghệ mới và ngạc nhiên hơn – Đồng hồ Không gian (Space-Equivalent Clock, SEc).

SEc có thể gửi tín hiệu thông qua các cổng kết nối càng nhanh hơn và cung cấp bảo mật tín hiệu lớn hơn so với các công nghệ truyền tín hiệu cầu. Họ cũng đã đưa ra một số nâng cấp về kinh tế cho bộ phận thiết bị nhỏ, như thế hệ tức thì cao hơn và giảm hóa hao hụt năng lượng.

Với sự ra đời của SEc, Apple đã khai thác các cổng kết nối để tái tạo và mở rộng các cổng tương tự như có tốc độ truyền tín hiệu cao hơn, hỗ trợ chứng thực find me, kích hoạt bằng giọng nói và cải thiện sự bảo mật tín hiệu để tạo ra trải nghiệm cho người dùng. Bằng cách này, Apple sẽ có thể tạo ra những mẫu tai nghe mở tai tốt hơn để cạnh tranh trên thị trường và cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *