TRUNG ÚY HELLMUTH VON MUCKE VÀ CUỘC PHIÊU LƯU TÌM ĐƯỜNG VỀ NHÀ CỦA 50 NGƯỜI LÍNH ĐỨC BỊ BỎ RƠI Ở CHÂU Á NĂM 1914

TRUNG ÚY HELLMUTH VON MUCKE VÀ CUỘC PHIÊU LƯU TÌM ĐƯỜNG VỀ NHÀ CỦA 50 NGƯỜI LÍNH ĐỨC BỊ BỎ RƠI Ở CHÂU Á NĂM 1914 Trung úy Hellmuth von Mucke (1881 – 1957) là một sĩ quan trên tuần dương hạm SMS Emden của Hải quân Đế quốc Đức (Kaiserliche Marine). Trước khi Thế…