nothing-phone-2-cua-verizon-thuong-hoat-dong-tot-–-neu-ban-co-tam-bat-song-5g-tot.

Nothing Phone 2 của Verizon thường hoạt động tốt – nếu bạn có tầm bắt sóng 5G tốt.

5G capabilities.

Thỉnh thoảng bạn chỉ cần phải làm nổi luật lệ và đi vào nó. Tôi đã tham gia sự kiện Nothing’s New York City vừa qua và có được Nothing Ear 2s và Nothing Phone 2. Bây giờ, tôi là một khách hàng lâu năm của Verizon, điều này có vẻ như là một thách thức lớn để thực sự thử nghiệm điện thoại này và khả năng 5G của nó.

Continue reading