Review chuyến đi Mỹ Tho-Tiền Giang 1 ngày

Review chuyến đi Mỹ Tho-Tiền Giang 1 ngày ăn uống phũ phê thiệt hại chưa đến 300k cho 2 người. -Mỹ Tho ngoài cù lao Thới Sơn,thì những điều cần trãi nghiệm khi đến Mỹ Tho là: -Tham quan Chùa Vĩnh Tràng:ngôi chùa độc đáo và nổi bật,Chùa với 60 tượng Phật gỗ dát vàng…