Hiểu nhầm nào của người xem về một bộ phim, TV show hay ấn phẩm truyền thông khiến bạn thật sự khó chịu?

Hỏi: Hiểu nhầm nào của người xem về một bộ phim, TV show hay ấn phẩm truyền thông khiến bạn thật sự khó chịu?Trả lời bởi: David Henderson———————————–Việc người ta cho rằng 300 là một bộ phim tệ vì nó sai lịch sử.300 thật ra có nhiều chi tiết đúng về người Sparta và trận…

Leonidas và trận Thermopylae

Leonidas và trận Thermopylae.Mục Lục:Vua Leonidas là ai?Trường Agoge.Tại sao Leonidas được chọn là nhà lãnh đạo của Hy Lạp trong cuộc chiến chống lại đế quốc Ba Tư?Nô lệ (Helots).Người Perioikoi.Hội đồng giám quốc Sparta (Ephors)Hội đồng nhân dân Sparta (Sparta Apella) và hội đồng nguyên lão Sparta (Gerousia)Lực lượng mà Leonidas đã mang…

Các chiến binh vĩ đại (phần 1)

#chienbinhCác chiến binh vĩ đại (phần 1)Câu truyện về những người đã lưu danh sử sách vì lòng can đảm vượt bậc, đã một mình chống lại nhiều kẻ thù, khiến người đương thời và hậu thế phải kính ngưỡng.Vua Aegis đệ tam của Sparta.Vua Aegis đệ tam, không rõ năm sinh, mất năm 331…