Liberia – cuộc chiến hoang dại của thế kỷ 21.Phần cuối: Kim cương máu và Nội chiến S…

Liberia – cuộc chiến hoang dại của thế kỷ 21.Phần cuối: Kim cương máu và Nội chiến S…

Liberia – cuộc chiến hoang dại của thế kỷ 21.Phần cuối: Kim cương máu và Nội chiến Sierra Leone.Tác phẩm điện ảnh đình đám ''Kim cương máu'' với Leonardo DiCaprio thường được nói là giúp nhiều người biết đến cuộc nội chiến Sierra Leone. Một phần! Bộ phim này đúng là có giá trị nhân…

Continue reading