chu-tich-desantis-de-doa-disney-de-nhan-duoc-mien-tru-tu-viec-bi-kien-tung.

Chủ tịch DeSantis đe dọa Disney để nhận được miễn trừ từ việc bị kiện tụng.

theme park of its power to regulate itself.

Ảnh: Joe Raedle (Getty Images), Brandon Bell (Getty Images)Cố vấn Tổng thống Florida Ron DeSantis đối phó với việc kiện tụng của Disney đối với Tổng thống và Ban Giám sát Reedy Creek của ông – khu vực ở Florida chứa Disney World – là để đòi nghị miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Theo báo cáo của Deadline, DeSantis đã đưa ra đề nghị chống lại đề nghị của Disney trong nỗ lực của mình để làm giảm quyền kiểm soát của công viên giải trí.

Continue reading