reeves-callaway,-nguoi-sang-lap-callaway-cars,-da-qua-doi-o-tuoi-75.

Reeves Callaway, người sáng lập Callaway Cars, đã qua đời ở tuổi 75.

he founded in 1977.

Một truyền thuyết về ô tô trong mọi nghĩa. Sự ảnh hưởng của ông sẽ được nhớ đến lâu dài. Ely Reeves Callaway III, 75 tuổi, đã qua đời vào thứ ba, ngày 11 tháng 7, tại nhà của ông ở Newport Beach, California, sau khi bị thương trong một tai nạn. Công ty Callaway Cars đã thông báo rằng ông được lập gia đình bởi 4 con của ông và 2 cháu, cùng với công ty mà ông đã thành lập năm 1977.

Continue reading