Chiến tranh Pháp–PhổKhi bức điện tín từ Bad Ems được gửi đến, đang ăn tối cùng Thủ t…

Chiến tranh Pháp–Phổ

Chiến tranh Pháp–PhổKhi bức điện tín từ Bad Ems được gửi đến, đang ăn tối cùng Thủ tướng Phổ Otto von Bismarck trong căn hộ của ông ở Berlin là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Albrecht von Roon và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Phổ Helmuth von Moltke. Bức điện tín là bản báo…

Continue reading

Nói về Napoleon I – Phần 17: Viễn chinh Ai Cập (1798) – Chiến thắng cuối cùng tại vương quốc của cát

Nói về Napoleon I – Phần 17: Viễn chinh Ai Cập (1798) – Chiến thắng cuối cùng tại vương quốc của cátTên các địa danh sẽ được in đậm để phân biệt với tên người.Tên chỉ huy phía Pháp trừ Napoleon sẽ in nghiêng để phân biệt với chỉ huy phía quân liên minh.Sau khi…

Continue reading

Nói về Napoleon I – Phần 16: Viễn chinh Ai Cập (1798) – Syria, cát, máu và bệnh tật

Nói về Napoleon I – Phần 16: Viễn chinh Ai Cập (1798) – Syria, cát, máu và bệnh tậtTên các địa danh sẽ được in đậm để phân biệt với tên người.Tên người Pháp trừ Napoleon sẽ in nghiêng để phân biệt với những người thuộc các thế lực khác.Quân Ottoman tiến công: Trong khi…

Continue reading