toa-an-toi-cao-noi-rang-co,-chu-doanh-nghiep-co-the-phan-biet-doi-xu-voi-nguoi-dong-tinh.

Tòa Án Tối Cao nói rằng có, Chủ doanh nghiệp có thể phân biệt đối xử với người đồng tính.

?

Thời gian để một vòng mới của trò chơi truyền hình mới nhất của Tòa Án Tối Cao: Ai sẽ bị phân biệt tiếp theo? Vào thứ Sáu, Tòa Án quyết định 6 đối 3 trong trường hợp 303 Creative v. Aubrey Elenis, đồng ý rằng Hiến pháp Đầu tiên bảo vệ các nhà thiết kế trang web mà chọn phân biệt dựa trên tính cách tình dục của khách hàng của họ. Một thay đổi?

Continue reading
1060Q: Mike Tyson muốn truyền đạt điều gì khi ông nói rằng ai cũng có kế hoạch c

Mike Tyson muốn truyền đạt điều gì khi ông nói rằng ai cũng có kế hoạch của riêng mình cho tới lúc họ bị đấm vào mặt?

1060Q: Mike Tyson muốn truyền đạt điều gì khi ông nói rằng ai cũng có kế hoạch của riêng mình cho tới lúc họ bị đấm vào mặt?A: David Henderson[SOURCE]===========Tyson không nổi tiếng nhờ trí thông minh của mình đâu, nhưng câu nói này lại nhắc tới một nghịch lý khá cơ bản về việc…

Continue reading