BÀI HỌC TỪ CHÍNH CĂN PHÒNG CỦA BẠN

1. TRẦN NHÀ nói rằng: “Hãy đặt mục tiêu cao” 2. ĐIỀU HÒA bảo: “Cái đầu phải lạnh” 3. ĐỒNG HỒ nói: “Mỗi phút đều quý giá” 4. GƯƠNG nói: “Hãy soi xét chính mình” 5. CỬA SỔ nói: “Hãy nhìn ra thế giới” 6. CUỐN LỊCH nói: “Hãy tận hưởng mỗi ngày” 7. CÁNH…

Continue reading