PHÒNG TUYẾN TRƯỜNG GIANG VỠ TRẬN

BÃO TÁP LẠI CÀN QUÉT Chú thích: PLA: Giải Phóng Quân NRA: Quốc Dân Cách Mạng Quân CCP: Đảng Cộng Sản Trung Quốc KMT: Quốc Dân Đảng Sau 3 chiến dịch chí mạng, tình hình chiến trường đã thay đổi hoàn toàn. Hầu hết quân chủ lực của KMT đã bị xóa sổ. Tưởng Giới…

NGƯỜI CHA ĐỠ ĐẦU CỦA CCP

MỐI QUAN HỆ XÔ-QUỐC-CỘNG Bài này nằm ngoài Seri nội chiến Quốc-Cộng Giải thích rõ mối quan hệ của 3 bên và ai mới thực sự là người cha đỡ đầu của CCP Giai đoạn 1946 đã qua, giờ đã bước sang năm 1947 ▪︎ Ở giai đoạn này, cả 2 bên đều giằng co…