#13 #quoraQ: Đâu là điều tuyệt vời nhất ai đó làm cho bạn, điều mà bạn đã chẳng hề t…

Đâu là điều tuyệt vời nhất ai đó làm cho bạn, điều mà bạn đã chẳng hề trân trọng để rồi bây giờ bạn lại ước rằng mình đã làm ngược lại?

#13 #quoraQ: Đâu là điều tuyệt vời nhất ai đó làm cho bạn, điều mà bạn đã chẳng hề trân trọng để rồi bây giờ bạn lại ước rằng mình đã làm ngược lại?A: Jenna BrooksKhoảng 4 năm về trước, ai đó đã nhét một mảnh giấy dưới khe cửa phòng ngủ của tôi. Ở…

Continue reading