Q: Đâu sẽ là nguyên nhân cho đợt sụp đổ tiếp theo của thị trường chứng khoán?Lin

Đâu sẽ là nguyên nhân cho đợt sụp đổ tiếp theo của thị trường chứng khoán?

Q: Đâu sẽ là nguyên nhân cho đợt sụp đổ tiếp theo của thị trường chứng khoán?Link: https://qr.ae/pNxfAE——A: Jay Kim – Trả lời vào ngày 23/1/2018 – c. 400 upvotes“Thưa quý vị, lòng tham, không có từ nào phù hợp hơn, là tốt. Tham lam là đúng. Tham lam mang lại hiệu quả. Tham lam…

Continue reading
“Huế có buồn không anh?”

“Huế có buồn không anh?”

“Huế có buồn không anh?” – Huế buồn, với người ham vui. Huế vui, với người lấy bình an làm bạn, lấy tâm tịnh làm nhà. ? ..Mình đi Huế cái hồi chưa có Mắt Biếc, và thậm chí còn xưa lắc hơn nữa là tận cái hồi sinh viên đã ra thăm Huế rồi.…

Continue reading

Tư bản là gì?

Dưới góc nhìn của tác giả, tư bản, tức bản chất của tư hữu. Và đơn giản, nó chỉ là giá trị. Với giá trị của một vật thể hay phi vật thể là chức năng của nó đối với con người * Vậy tư hữu là gì? – Trước hết, cần hiểu tư hữu…

Continue reading