BỐ MẸ THẾ NÀO – CON THẾ ẤY

1. Bố mẹ cẩu thả – Con bừa bãi
2. Bố mẹ nói nhiều – Con thấy nhờn
3. Bố mẹ kêu ca – Con hay phàn nàn
4. Bố mẹ ham chơi – Con thích hưởng thụ
5. Bố mẹ to tiếng – Con cãi bướng
6. Bố mẹ chê bai – Con phán xét
7. Bố mẹ bốc đồng – Con bộc phát
8. Bố mẹ can thiệp – Con buông bỏ
9. Bố mẹ huyễn hoặc – Con ngộ nhận
10. Bố mẹ áp đặt – Con bất cần
11. Bố mẹ tích cực – Con tự tin
12. Bố mẹ điềm đạm – Con lắng nghe
13. Bố mẹ nhún nhường – Con lễ phép
14. Bố mẹ rộng lượng – Con hiểu chuyện
15. Bố mẹ định hướng – Con tự lập
16. Bố mẹ kiên nhẫn – Con không ngại khó
17. Bố mẹ nguyên tắc – Con ý thức
18. Bố mẹ cởi mở – Con thân thiện
19. Bố mẹ khiêm tốn – Con ham học hỏi
20. Bố mẹ thông thái – Con cái thông minh.

(Sưu tầm)
– – – – –
#trainghiemsong
#trankimngoc

Leave a Reply

Your email address will not be published.