Thần sấm nặng tình với Việt Nam

#Thần_sấm_nặng_tình_với_Việt_Nam Năm 1965, hãng sản xuất máy bay Republic Aviation chính thức chấm dứt tồn tại khi được hãng Fairchild Aircraft mua lại. Một năm trước đó, dây chuyền sản xuất sản phẩm nổi tiếng cuối cùng của hãng này cũng dừng hoạt động sau khi liên tục sản xuất suốt 9 năm loại máy…