vai-tro-cua-doanh-nghiep-trong-viec-tao-ra-he-thong-lam-mat-ben-vung-hon:-doanh-nghiep-dong-vai-tro-quan-trong-trong-viec-tao-ra-cac-he-thong-lam-mat-ben-vung-hon-ho-co-the-thuc-hien-dieu-nay-bang-cach-su-dung-cac-cong-nghe-moi-va-hieu-qua-hon-de-giam-thieu-su-ton-kem-va-o-nhiem-moi-truong-doanh-nghiep-cung-co-the-ho-tro-cac-nha-nghien-cuu-trong-viec-phat-trien-cac-he-thong-lam-mat-ben-vung-hon-bang-cach-cung-cap-tai-nguyen-va-thoi-gian.

Vai trò của doanh nghiệp trong việc tạo ra hệ thống làm mát bền vững hơn: Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các hệ thống làm mát bền vững hơn. Họ có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng các công nghệ mới và hiệu quả hơn để giảm thiểu sự tốn kém và ô nhiễm môi trường. Doanh nghiệp cũng có thể hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong việc phát triển các hệ thống làm mát bền vững hơn bằng cách cung cấp tài nguyên và thời gian.

Therma is on a mission to reduce the world’s carbon footprint.

Manik là người sáng lập/Giám đốc điều hành của Therma. Manik được đánh giá là trong Top 100 Học viên Harvard trong lĩnh vực Công nghệ và đã làm việc tại D. E. Shaw và Nhà Trắng. Với năm 2023 mang đến sự bão nhiệt kỷ lục ở Texas, cùng với mùa cháy thiêu đốt nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây của Canada (gây ra ô nhiễm không khí khủng khiếp ở NYC và nhiều nơi khác) Therma đang đặt mục tiêu giảm bớt bức xạ carbon trên toàn thế giới.

Continue reading