Dương vật có phải là một loại cơ không?

Câu hỏi:Dương vật có phải là một loại cơ không?Trả lời:Ken Saladin, CEO của Ken's College of Arcane Knowledge Link: https://qr.ae/pNyMavNó không phải là cơ. Phần lớn dương vật bao gồm ba cột mô xốp đầy những khoảng trống nhỏ gọi là các mao mạch máu kiểu xoang (sinusoids). Tình trạng cương cứng xảy ra…