NGƯỜI CHA ĐỠ ĐẦU CỦA CCP

MỐI QUAN HỆ XÔ-QUỐC-CỘNG Bài này nằm ngoài Seri nội chiến Quốc-Cộng Giải thích rõ mối quan hệ của 3 bên và ai mới thực sự là người cha đỡ đầu của CCP Giai đoạn 1946 đã qua, giờ đã bước sang năm 1947 ▪︎ Ở giai đoạn này, cả 2 bên đều giằng co…

Continue reading