Review Đà Nẵng – Lý Sơn (2n1đ)

?Review Đà Nẵng – Lý Sơn (2n1đ)? Đây là chuyên du lịch cùng nhau đầu tiên của tụi mình, ko bàn trước cũng ko chuẩn bị được nhiều nhưng may mắn là mọi thứ vẫn rất suôn sẻ? ?Bọn mình đi 6 người mang theo tripod + remote bluetooth để chụp ảnh. Dựng tripod setup…

Continue reading