Không thể lấy trí khôn của một người “trưởng thành” để định đoạn đúng sai cho hành vi của một “đứa trẻ”

Ta không thể lấy trí khôn của một người “trưởng thành” để định đoạn đúng sai cho hành vi của một “đứa trẻ”, hành vi của đứa trẻ đó được cho là quá khứ của người ta.

Năm vừa rồi là quá khứ của tôi ở độ trưởng thành đó, điều kiện đó và tôi đã là tất cả mọi thứ chiều chuộng theo đúng trí tuệ và bản năng của tôi lúc đó.
Còn bây giờ tôi khôn hơn rồi, qua năm mới tôi lại làm tiếp những sai lầm khác.?

Khi ta phiêu lưu nhiều trong độ tuổi trẻ, ta sẽ huấn luyện cho mình một bản năng, ta tiên đoán được rằng là: Oke, nó vẫn sai, tôi đi tiếp xem nó sai ra sao. Và ù oke đến đây là dừng lại. Như một kinh doanh tiếp tục đầu tư, tiếp tục đầu tư nhưng linh tính của người trải nghiệm ở trên thương trường cho tôi biết đầu tư đến mức này là quá lố rồi ngừng lại trước khi tôi phá sản.

Tôi không khuyến khích thanh niên làm điều sai mà khuyến khích người trẻ phiêu lưu và tự tìm hiểu cho mình.

_Trác Thúy Miêu_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *