SUY NGHĨ RA SAO, HÀNH ĐỘNG THẾ ẤY

1. Nghĩ sai, càng làm sẽ càng sai.

2. Nghĩ gần, không bao giờ đi được xa.

3. Nghĩ nhỏ, chuyện lớn đến tay cũng chẳng biết làm thế nào.

4. Nghĩ lung tung, làm lộn xộn.

5. Nghĩ tự ti, làm rón rén.

6. Nghĩ nghèo, nghèo bền vững.

7. Nghĩ khó, mọi thứ đều thấy không dễ dàng.

8. Nghĩ cái lợi trước mắt, không chuốc vạ vào thân cũng thiệt cái lợi lâu dài.

9. Nghĩ cầu ổn định, mắt thấy cơ hội mà đâu muốn nắm lấy.

10. Nghĩ như một người làm công, mãi chẳng có gan làm chủ.

11. Nghĩ như một tiểu nhân, đứng cạnh quân tử tự biết không xứng.

12. Nghĩ vấn đề là ở người khác, vấn đề không giải quyết được.

13. Nghĩ nhiều mà không làm, bất tài.

14. Nghĩ mà cũng lười, ăn hại.

15. Tóm lại, làm người để sống cho xứng đáng thì nên:

– Nghĩ đúng, làm đúng.

– Nghĩ xa rộng, làm lớn bền.

– Nghĩ rành rọt, làm rõ ràng.

– Nghĩ chuyện tốt, làm người thiện.

– Nghĩ thành công, làm đại sự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *