SỨC NGƯỜI-TÀI NGƯỜI NĂM XƯA THẬT ĐÁNG KHÂM PHỤC…!


BIẾT ƠN CÁC BẬC TIỀN NHÂN KHAI PHÁ CHO HẬU THẾ HÔM NAY VÀ MAI SAU…!

Để đến “Bùng binh” Ngả Bảy – Phụng Hiệp – Hậu Giang ngày hôm nay, người dân Tây Nam bộ đã đổ xuống những con kinh thẳng tấp không kể được bao mồ hôi, nước mắt và cả m.áu!

Chợ Nổi Ngả Bảy – Phụng Hiệp – Hậu Giang là nơi gặp nhau của bảy dòng kinh đào tay: Cái Côn, Quản Lộ, Lái Hiếu, Mang Cá, Mương Lộ, Xẻo Dong và Xẻo Môn.

*Hình ảnh một con kinh tên Quản Lộ được khởi công đào từ thời Pháp thuộc từ năm 1905.

Đó một con kinh đổ ra sông Gành Hào, dài 121 km, chảy qua các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Đó là một trong bảy con đường sông nước đến Chợ Nổi Phụng Hiệp, ảnh chụp năm 1961.

(Photo by Wilbur E. Garrett.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *