co-phieu-tuan-nay:-mua-shopify-va-palo-alto-networks

Cổ phiếu tuần này: Mua Shopify và Palo Alto Networks

Michael Nagle/Bloomberg

© 2022 Bloomberg Finance LP

Tuần tới có thể sẽ mang lại mức S&P cao hơn trong giao dịch biến động. Đây là các cổ phiếu được đánh giá cao trong các màn hình Cycles Research. Quá trình lọc được áp dụng cho các nguồn lực tiền mặt tự do cao nhất.

Shopify được xếp hạng thứ năm trong sức mạnh tương đối hiện tại và thứ mười lăm trong sức mạnh mùa. Đồ thị hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng cho thấy sức mạnh tương đối đang tăng lên. Đồ thị hàng tháng cho thấy khối lượng không gần như quá mua.

Cổ phiếu này đang ở trong giai đoạn sức mạnh mùa thuộc về chỉ dựa trên 8 năm lịch sử giá. Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 8, cổ phiếu đã tăng hơn 80% các lần. Các cổ phiếu có thể thách thức mức $70 mỗi cổ phiếu.

Đồ thị hàng ngày của Shopify

Hình ảnh kỹ thuật rất mạnh.

Cycles Research Investments LLC

Histogram hàng tháng của Shopify

Đây là giai đoạn mùa có sức mạnh.

Cycles Research Investments LLC

Đồ thị hàng tháng của Shopify

Chu kỳ cho thấy một đỉnh vào tháng 9.

Cycles Research Investments LLC

Palo Alto Networks cũng được đánh giá cao. Kỹ thuật, giá cổ phiếu vừa đạt mức cao mới. Trong đồ thị tuần, giá đã vượt qua một tam giác chỉ ra giá cao hơn. Hàng tháng, khối lượng vẫn còn quá bán mặc dù đã tăng lên.

Histogram hàng tháng cho thấy một giai đoạn mùa thuận lợi. Chu kỳ hàng tháng chỉ ra một đỉnh vào tháng 1 ít nhất. Gần nhất, các cổ phiếu có thể đạt đến mức $270 vào cuối tháng 7.

Palo Alto Networks PANW -Hàng ngày, tuần, tháng

Hình ảnh kỹ thuật này chỉ ra giá cao hơn.

Cycles Research Investments LLC

Histogram hàng tháng của Palo Alto Networks

Sức mạnh mùa là một ưu điểm.

Cycles Research Investments LLC

Chu kỳ hàng tháng của Palo Alto Networks

Chu kỳ không đỉnh đến năm 2024.

Cycles Research Investments LLC

Theo dõi tôi trên Twitter. Kiểm tra trang web của tôi. 

Đầu tuần này, thị trường cổ phiếu đã có biến động và 2 cổ phiếu được đánh giá cao là Shopify và Palo Alto Networks.

Shopify đã giữ mức ngưỡng 745 USD mỗi cổ phiếu trong một tuần, tăng 10% so với tuần trước. Doanh thu năm nay cũng đạt 1.588 tỷ đô la và đáng chú ý cả những công ty lớn như Amazon đã xem đây là một đối thủ mạnh mẽ.

Palo Alto Networks cũng có thành công trong các thị trường cổ phiếu. Doanh thu năm nay của họ đạt 3,3 tỉ đô la, tăng hơn 10% so với năm trước. Palo Alto Networks đang trở thành một trong những công ty thành công nhất.

Ngoài ra, bạn cũng cần cân nhắc những rủi ro đáng kể mà thị trường cổ phiếu có thể gặp phải.

Vì vậy, chúng ta nên tính đến tất cả các yếu tố trước khi ra quyết định về việc mua cổ phiếu của Shopify và Palo Alto Networks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *