Sống tuỳ tiện một chút cũng được. Sai thì làm lại

Sống tuỳ tiện một chút cũng được. Sai thì làm lại. Vì chúng ta là con người. Không p…

Sống tuỳ tiện một chút cũng được. Sai thì làm lại. Vì chúng ta là con người. Không phải máy móc.
Không nhất thiết chuyện gì cũng phải tối ưu, đúng đắn, sáng suốt. Bởi sai lầm có giá trị của sai lầm.
Cuộc sống còn gì thú vị nếu chuyện gì cũng khô khăn, cứng nhắc. Nếu chuyện gì cũng dựa vào sách vở, lý thuyết để làm vì sợ thất bại, tốn công, tốn sức thì sai lầm đâu ra để rút kinh nghiệm và trưởng thành? Đi trên con đường bằng phẳng mãi thì làm sao bạn biết cách tránh ổ gà?
Người máy tốt hơn, vì dựa trên những thuật toán được lập trình sẵn, nó luôn xử lý nhanh và đúng mọi thứ. Nhưng người máy mãi mãi không thể bằng con người, bởi vì sao, bạn biết không? Vì chúng ta có trái tim.

Cho nên, làm đi, yêu đi và thất bại đi. Sợ hãi gì, chúng ta sống là để trải nghiệm cơ mà ?

#Đauđểtrườngthành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *