SO SÁNH GDP CÁC CƯỜNG QUỐC THAM CHIẾN TRONG THẾ CHIẾN II (GIAI ĐOẠN 1938 – 1945)

SO SÁNH GDP CÁC CƯỜNG QUỐC THAM CHIẾN TRONG THẾ CHIẾN II (GIAI ĐOẠN 1938 – 1945)

Thế chiến II là cuộc xung đột quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại, có sự tham dự của tất cả các cường quốc đương thời trên Thế giới và gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho hầu hết các quốc gia tham chiến. Vậy nền kinh tế của các cường quốc tham chiến đã tăng trưởng hoặc suy thoái như thế nào trong giai đoạn 1939 – 1945?

Con số GDP lần lượt tính theo các năm 1938 – 1939 – 1940 – 1941 – 1942 – 1943 – 1944 – 1945. Đơn vị tính là tỷ USD theo thời giá năm 1990.

PHE ĐỒNG MINH

ĐẾ CHẾ ANH (bao gồm tất cả các vùng lãnh thổ thuộc địa trong Khối thịnh vượng chung như Úc, Canada, New Zealand…)

684 – 687 – 716 – 744 – 753 – 761 – 746 – 731

Như vậy từ năm 1938 cho tới 1945 GDP của toàn bộ Đế chế Anh tăng trưởng 6.8%, từ 684 tỷ USD tăng lên 731 tỷ

CỘNG HÒA PHÁP (bao gồm tất cả các thuộc địa)

235 – 248 – 131 – 179 – 165 – 159 – 142 – 150

Như vậy từ năm 1938 cho tới 1945 GDP của Pháp không tăng trưởng mà suy thoái chỉ còn 63.8% so với trước chiến tranh, đà suy thoái nghiêm trọng nhất là năm 1940 khi chỉ còn 131 tỷ

LIÊN BANG XÔ VIẾT

359 – 365 – 417 – 359 – 274 – 304 – 362 – 343

Như vậy từ năm 1938 cho tới 1945 GDP của Liên Xô suy thoái nhẹ 4.5%, mức suy thoái nghiêm trọng nhất diễn ra vào năm 1942 trước khi tăng trưởng trở lại năm 1943

HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ (bao gồm tất cả các thuộc địa)

824 – 893 – 968 – 1118 – 1259 – 1423 – 1523 – 1498

Như vậy từ năm 1938 cho tới 1945 GDP của Hoa Kỳ tăng trưởng 81,7%, trở thành quốc gia có nền kinh tế chiếm ưu thế tuyệt đối trên thế giới, vượt xa quốc gia có quy mô kinh tế lớn thứ 2 là Đế chế Anh.

TRUNG HOA DÂN QUỐC

320.5 (1938), các năm còn lại không có số liệu thống kê nên không thể nhận xét

PHE TRỤC

ĐỆ TAM ĐẾ CHẾ ĐỨC (bao gồm tất cả các khu vực chiếm đóng)

351 – 461 – 817 – 1145 – 1150 – 856 – 681 – 310

Từ năm 1938 cho tới 1945 GDP của Đức suy giảm 11,7%. Nền kinh tế Đức tăng trưởng mạnh nhất giai đoạn 1940 – 1942 nhờ việc mở rộng các vùng chiếm đóng trước khi thu hẹp dần từ năm 1943

VƯƠNG QUỐC Ý (bao gồm tất cả các thuộc địa)

144 – 154 – 170 -167 – 168 – 160 – 140 – 115

Như vậy từ năm 1938 cho tới 1945 GDP của Ý suy giảm 20,2%

ĐẠI ĐẾ QUỐC NHẬT BẢN (bao gồm tất cả các thuộc địa)

232 – 247 – 255 – 259 – 260 – 257 – 252 – 207

Như vậy từ năm 1938 cho tới 1945 GDP của Nhật suy giảm 10,8%. Suy giảm GDP nhanh nhất diễn ra vào năm 1945, thời điểm các oanh tạc cơ hạng nặng B-29 của Mỹ dội bom xuống các trung tâm công nghiệp và thành phố lớn của Nhật Bản.

Như vậy trải qua sáu năm Thế chiến II trừ kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng gần gấp đôi và Anh quốc tăng trưởng nhẹ thì tất cả các cường quốc lớn còn lại đều suy giảm. Những đơn hàng quân sự từ chính phủ để cung cấp cho lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và các đối tác đồng minh trên khắp thế giới cũng như việc lãnh thổ không bị chiến tranh tàn phá là những nguyên nhân chính thúc đẩy kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ và đưa nước Mỹ trở thành siêu cường kinh tế duy nhất thời điểm sau Thế chiến II.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *