So sánh binh lực trong chiến tranh Nhâm Thìn (1592 – 1598)

So sánh binh lực trong chiến tranh Nhâm Thìn (1592 – 1598)

Hai cuộc xâm lược Triều Tiên của Nhật Bản và những trận đánh sau đó ở trên Triều Tiên diễn ra trong những năm 1592-1598. Toyotomi Hideyoshi đưa nước Nhật mới thống nhất vào cuộc xâm lược đầu tiên (1592-1593) với mục đích công khai nhắm đến Triều Tiên và nhà Minh Trung Quốc. Cuộc xâm lược thứ hai (1594-1596) không có mục đích kiêu căng muốn chinh phạt cả thế giới mà thay vào đó nhắm đến việc tấn công trả đũa người Triều Tiên. Hai lần viễn chinh này còn được gọi là Những cuộc xâm lược Triều Tiên của Hideyoshi, Chiến tranh Bảy năm (theo độ dài cuộc chiến), hay theo phía Hàn Quốc, Triều Tiên gọi cuộc chiến đầu tiên là Nhâm Thìn Oa… More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *