Sau khi nghiên cứu bài viết về Cục Hoa Nam của bác Hoàng Quân, em mới suy nghĩ câu c…

Thật- thật, giả- giả, gia-giả, thật- thật

Sau khi nghiên cứu bài viết về Cục Hoa Nam của bác Hoàng Quân, em mới suy nghĩ câu của cổ nhân “Thật- thật, giả- giả, gia-giả, thật- thật”. Tưởng là giả mà lại thật, tưởng là thật mà lại giả. Vậy anh em cho em hỏi ? để chắc ăn 1 tình báo của cơ quan X đào tạo ra trung thành tuyệt đối thì chắc có lẽ là đào tạo tư tưởng phải dữ lắm ? Với nếu bị bắt có khi nào người của cơ quan tình báo X thành người của cơ quan tình báo Y về hoạt động lại cơ quan tình báo X không? Hoặc là hoạt động tình báo ở 2 cơ quan X và Y để báo cho cơ quan Z hoặc là tạo thế gọng kìm 3 chân tình báo qua lại giữa 3 cơ quan ?
Làm thế nào để đảm bảo tư tưởng là trung thành và sẵn sàng hi sinh ?? Có khi nào người của cơ quan tình báo X thật ra là gián điệp của cơ quan tình báo Y cài vào không?

——————-
Với em có nghe 1 số ông già kể về Phòng 7 – Nha Kỹ Thuật, Bộ Tổng Tham Mưu , chính quyền Sài Gòn xưa có đơn vị biệt kích Lôi Hổ (khác với phù hiệu BĐQ). Có hình xăm 3 cổ quan tài, chuyên nhảy toán ra Bắc và trang phục (chuyên gia Liên Xô, Bộ đội, hay chuyên gia TQ thì tự do chọn, hoặc là vũ khí thích gì dùng đó không qui định). Vậy đơn vị này có được coi như tình báo? Và có phải đơn vị này của Nha Kỹ Thuật?

Thank anh em ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *