Sản lượng lương thực của Ukraine trong vụ mùa 2022 (tính đến đầu tháng 8/2022) [1]

Tính đến ngày 5/8/2022, Ukraine đã thu hoạch được 17.5 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có 12.6 triệu tấn lúa mì.

Bộ Chính sách nông nghiệp Ukraine cũng đưa ra dự báo sản lượng ngũ cốc của Ukraine năm 2022 là 65-67 triệu tấn.

Như vậy:

Sau vụ mùa năm 2021, Ukraine có thặng dư khoảng 22 triệu tấn ngũ cốc, nếu năm 2022 bán hết được số ngũ cốc này thì Ukraine vẫn còn thu hoạch được ít nhất 17.5 triệu tấn ngũ cốc (với 12.6 triệu tấn lúa mì). Theo các bạn thì Ukraine có thể đói được không khi dân số Ukraine khoảng 40 triệu người?

40 triệu người, mỗi người mỗi năm ăn 300kg lúa mì thì cả nước mới ăn hết có 12 triệu tấn lúa mì thôi. Mà mức tiêu thụ 300kg/người/năm đã là gấp 3 mức tiêu thụ trung bình của người châu Âu.

Nguồn:

[1] https://ua.korrespondent.net/business/economics/4502914-ukraina-zibrala-za-tyzhden-maizhe-6-mln-tonn-zerna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *