Trung niên Việt Nam thích uống cà phê starter pack.

u/Snowflake0o0 (167 points)

Trung niên Việt Nam thích uống cà phê starterpack.
____________________
Link Reddit: https://redd . it/7ru648
____________________
u/dirtandasphalt (28 points)

Chỉ thiếu vài thứ là đôi dép nhựa và một “điếu cày”.
____________________
u/unsurebutwilling (8 points)

Gói Jet nữa (ít ra ở HCM).
____________________
u/soup_feedback (2 points)

Đúng rồii, tủ lạnh vẫn dán đầy mấy cái sticker.
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://rdvn . page/user/100013885038120
Dịch bởi Cà Đường | https://rdvn . page/write
________________________________
Bài đăng của bạn Cà Đường trong group: https://www.facebook.com/…/reddi…/permalink/489187214812019/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *