Ở lại

r/Poem

[Ở lại]

Vì anh mơ thấy em đi mất,
Nên anh thức dậy chẳng chần chừ!
Gió đêm rì rào qua khung cửa
Hỏi em có thấu nỗi tương tư?

Đợi đến ngày kia em già nua,
Em còn bên anh suốt bốn mùa?
Bao người yêu em khi son trẻ,
Thời gian tàn nhẫn có ai chừa?

Bao người đi ngang qua đời em,
Kẻ đến người đi bóng đổ thềm
Chỉ cần em muốn, anh không tiếc
Ở cạnh em suốt một đời êm!

Vì anh mơ thấy em đang khóc,
Nên anh thức dậy chẳng chần chừ!
Lời hứa đầu môi, lời gian dối
Cũng trôi theo quá vãng tàn dư…

Mọi thứ sẽ bình thường, tẻ nhạt
Liệu trong tim còn đủ kiên trì?
Bao người yêu em khi son trẻ,
Nhưng ngày qua gạt nét xuân thì!

Bao người đi ngang qua đời em,
Kẻ đến người đi bóng đổ thềm
Chỉ cần em muốn, anh không tiếc
Ở cạnh em suốt một đời êm!
_____________________

Nguyên văn:

[As long as you want, I will stay with you for a lifetime]

Because I dreamed you left, so I woke up from that dream!
Watching the night wind blow through the window sill, can you still feel my love now?
Wait until the day we are old, can you still be by my side?
How many people have loved the beauty of your youth! But who can bear the ruthless passage of time?
How many people have come and gone in your life! But as long as you want, I will stay with you for a lifetime!
Because I dreamed you were crying, so I woke up from that dream!
Think of those promises and lies, they are slowly disappearing with those past events!
When everything is already normal and boring, is there still a kind of persistence that can remain in our hearts?
How many people have loved the beauty of your youth! But who can bear the ruthless passage of time?
How many people have come and gone in your life! But as long as you want, I will stay with you for a lifetime!
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/a4t1jy
_____________________
Bài đăng của bạn Lily Ks trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/588207925422753
[Art: Belinda Haucap]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *