r/FoodPorn

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng có thể mua được kem

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng có thể mua được kem
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/h9mray
_____________________

u/AdministrativeMoment (161 points)
Tiền = kem = hạnh phúc
>u/starrfish100 (6 points)
Tui định nói y vậy đó! Kem là niềm hạnh phúc!! ?
_____________________

u/paulHarkonen (37 points)
Tui luôn nói rằng “Tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể mua được thứ làm bạn hạnh phúc”. Đây chắc chắn là một trong số đó

>u/DeathByPetrichor (21 points)
Ai đã từng phải vật lộn với căng thẳng trầm cảm nghiêm trọng và lo lắng về các vấn đề tài chính sẽ biết rằng thực tế là tiền 100% đem lại hạnh phúc cho bạn.
_____________________

u/thot–hunter (11 points)
Tiền 100% có thể mua được hạnh phúc
Vì tui cần tiền để mua kem và kem làm tui hạnh phúc
_____________________

u/CamGoldenGun (5 points)
Để tui đoán giá cây kem này thử xem…ít nhất là $7 chăng?
_____________________

u/Bloodmoon38 (3 points)
Tui gặp khó khăn với việc ăn kem vì răng tôi quá nhạy cảm bởi cái lạnh. Nó rất ngon nhưng cũng rất đau haha
_____________________

u/heisenberg747 (3 points)
“Tiền không mua được hạnh phúc” chắc hẳn là câu thành ngữ ngu ngốc nhất trong lịch sử loài người
_____________________

u/passionwithice (2 points)
Tui đang thèm chảy nước miếng nè!!!
_____________________

u/p0g0s71ck (1 point)
Thời gian là tiền bạc, và tiền bạc là sức mạnh, sức mạnh là kem, và kem là tri thức
_____________________
Bài đăng của bạn Anoda Pê from Anoda Planet trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/567092967534249
Edited by https://rvnweb.site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *