r/CasualUK

Tính chân thật ở nhà sách Waterstones

Tính chân thật ở nhà sách Waterstones
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/ezovef
_____________________

Tôi không biết mấy cuốn kia ra sao nhưng 1984 dễ nuốt lắm í, và cũng hay nữa.

>u/26326312 (644 points)
Khá buồn cười là tôi mới vừa đọc xong nó hồi tối thứ 2 và không thể tin mình chưa từng đọc nó trước đây bao giờ.

Giờ tôi có thể nói nó là cuốn sách mà mọi người nên đọc ít nhất một lần trong đời mình.

>>u/I_Has_A_Hat (28 points)
Tiểu thuyết Brave New World mang chất trọng đại hơn. Orwell cho rằng chủ nghĩa chuyên chế sẽ tăng dần với việc kiểm soát thông tin, với sự tình những người hạ lưu sẽ bị áp bức một cách không vui vẻ gì.

Huxley thì đưa tới suy nghĩ rằng chủ nghĩa độc đoán xuất phát từ sự thờ ơ. Thông tin có sẵn đấy, nhưng không ai quan tâm đến. Những kẻ hạ lưu không chỉ không vui vẻ gì khi bị áp bức mà sẽ chủ động chống lại bất cứ ai cố gắng ngăn chặn điều ấy.

Cái nào gần với thực tế của chúng ta hơn?
_____________________

u/ipsodoodads (71 points)
Đây có phải nhà sách Waterstones đâu! Này là Indigo, một nhà sách bên Canada, và tôi chưa bao giờ thấy quầy sách nào treo bảng gai mắt ghi là “giả vờ bạn tri thức bằng cách mua về trưng mấy cuốn này trên kệ nhưng chẳng bao giờ mở ra đọc”.

>u/SG_Dave (92 points)
‘tôi chưa bao giờ thấy quầy sách nào treo bảng gai mắt ghi là “giả vờ bạn tri thức bằng cách mua về trưng mấy cuốn này trên kệ nhưng chẳng bao giờ mở ra đọc”.’

Tôi không nghĩ đó là ý chính của bài đăng này. Tôi nghĩ bài này muốn nói về mấy quầy trưng sách văn họa đương đại. “Này, ở đây có bán cuốn sách nằm trong danh sách cần đọc của mọi người đấy. Nếu bạn chưa đọc thì mua đi nha.”

Tôi yêu mấy quầy này vì có rất nhiều cuốn mà tôi biết đủ nhiều về chúng để không đi tìm mua chúng chi. Nhưng nếu giá chúng rẻ và được bày bán lúc đó thì tôi sẽ nghĩ “Hừm, sao không mua thử ha. Dù gì lâu lâu cũng nên đọc tác phẩm Moby Dick ha.” (À, tôi có mua cuốn Moby Dick rồi và nó chỉ nằm ở chỗ ‘những cuốn để đọc’, chứ không phải ở đống ‘đọc bây giờ’)
_____________________
Bài đăng của bạn Yukari trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/476042349972645

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *