r/BlackPeopleTwitter

Losers

Losers.
____________________
Link Reddit: https://redd . it/g9g80b
____________________

u/HydraLord666 (774 points)
Tụi mồn lèo như kiểu, “không đi làm nữa à thằng khốn thảm hại?”

>u/FatGirlsWithTattoos (200 points)
Sau đó tụi nó sẽ đi nghỉ ngơi trong 19 tiếng
____________________

u/PSN-KnowIedge (157 points)
Tôi thì chỉ nuôi chó thôi nhưng giờ thì tôi hiểu được vì sao con mèo nhà hàng xóm luôn nhìn về phía tôi rồi đấy.
____________________

u/0to100realquickk (81 points)
Tụi mèo giống như những anh nigga sẽ kêu meow meow không ngừng nghỉ vào 4 giờ sáng và sau đó biến mất khi bạn cần hỗ trợ về mặt cảm xúc.
____________________

u/madrad_alien (75 points)
Tụi mèo ắt hẳn đã quá chán nản với chúng ta. tụi nó như muốn nói rằng “sao mày vẫn nằm đây con sen kia, ra ngoài kia và kiếm việc ngay đi đồ lười biếng”.
____________________

u/STLSoberAsABird (3 points)
Lũ mèo là hiện thân của chúng ta, còn lũ chó chính là những gì chúng ta muốn trở thành.
____________________

u/dawonga (1 point)
Mấy con mèo nhà tôi đang cố làm cho tôi bị đuổi việc khi tôi làm việc ở nhà.
____________________
Bài dịch của bạn Voòng Chi Coóng trong group: https://www.facebook.com/groups/468932457350301…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *