QUY LUẬT 2 CHIỀU

#QUY_LUẬT_2_CHIỀU

#QUY_LUẬT_2_CHIỀU

?1. VUI – CƯỜI
Người nghèo cho rằng Khi vui thì họ mới cười
Người giàu quan niệm: Khi cười sẽ làm họ vui

?2. GIÀU CÓ – CHIA SẺ
Người nghèo cho rằng: Khi giàu có thì họ mới chia sẻ
Người giàu quan niệm: chính chia sẻ mới làm họ giàu có (nên họ cứ gieo hạt mỗi ngày)

?3. CHO – NHẬN
Người nghèo cho rằng: đợi nhận từ ai đó rồi mới cho đi.
Người giàu quan niệm: chính khi cho đi chúng ta mới được nhận lại

?4.THÀNH CÔNG – HẠNH PHÚC
Người nghèo cho rằng: thành công rồi mới hạnh phúc
Người giàu quan niệm: chính Hạnh phúc mới là chìa khóa của thành công

?5. NIỀM TIN – KẾT QUẢ
Người nghèo cho rằng: Thấy rồi sẽ tin
Người giàu quan niệm: tin rồi sẽ thấy

?Cuộc sống là phương trình 2 chiều, chiều này đúng thì chiều ngược lại cũng đúng.

Và Người thành công thì luôn áp dụng chiều ngược lại.

?Bạn đang áp dụng chiều nào? Suy nghĩ sẽ nói lên cuộc đời của bạn…!

Người nghèo làm việc cho tiền ( bán sức lao động)
Người giàu bắt tiền làm việc cho mình ( mua sức Lao động)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *