Quy tắc làm việc nhóm:

  1. Hướng nội không có nghĩa là bị c.â.m. Không có nghĩa là được im lặng khi đóng góp ý kiến.
  2. Bận không có nghĩa là được phép vô trách nhiệm với những việc khác.
  3. Hỗ trợ nhau không có nghĩa là cái gì cũng nhờ.
  4. Không biết làm không có nghĩa là không làm.
    Và cuối cùng

5. Đi làm thêm không phải lý do chính đáng, vừa làm bank vừa đi học vẫn chưa bao giờ trễ deadline nên bớt lấy cái lý do này lại.

Cre: Ông già cầm fact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *