QUÊN PHỎNG VẤN XIN VIỆC ĐI VÌ ĐÂY MỚI LÀ ĐIỀU ĐÁNG SỢ HƠN NÈ 🙄

Không được xem thời sự, không cho đếm ô gạch, cũng chẳng có gà qué để soi, mẹ tôi gọi hẳn người yêu tôi ra góc để phỏng vấn 1:1.

Yêu cầu: Mắt nhìn thẳng, tay khoanh ngoan, chân đứng ngang vai, dồn hết sự tập trung để nuốt từng lời mẹ tôi nói.

Trông có vẻ căng thẳng phết nhưng hình như lão ấy cũng đang hoàn thành tốt đợt tuyển dụng con rể này =)))

Cre: #BeatVN
Ảnh: Em Bông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *