Quang cảnh tại 1 khu vui chơi có tiếng bên Campuchia

Mỗi cọc tương đương 500 triệu. Có người sang đây vác theo cả chục cọc. Hôm nào hên thì ăn thêm chục cọc nữa, hôm nào xui thì về tay không rồi đi lùa gà lùa vịt để lấy tiền sang tiếp.

Vòng tròn đỏ đen cứ thế và cứ thế. Càng cố gỡ thì càng nhiều gia đình n.át t.an…

(Shared by: Beatvn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *