Q: Có thứ gì đó phi thực tế mà bạn thường thấy trong phim làm bạn khó chịu vãi c*t k…

Q: Có thứ gì đó phi thực tế mà bạn thường thấy trong phim làm bạn khó chịu vãi c*t k…

Q: Có thứ gì đó phi thực tế mà bạn thường thấy trong phim làm bạn khó chịu vãi c*t không?

A: Grant Asilom, Kiến trúc sư (2015-hiện tại)

Cái này nè! Bất cứ người nào với siêu sức mạnh nâng một thứ gì đó rất nặng. (ảnh 1)
Thực tế mà nói thì, cơ thể của Superman sẽ xuyên thủng cái máy bay một cách dễ dàng. Cái mũi máy bay không thể nào chịu được toàn bộ sức nặng của nó; nó không khác gì dẫm lên một cây đinh.
Còn cái này nữa. Làm sao mà cái tòa nhà này vẫn còn nguyên vẹn khi nền móng duy nhất nâng đỡ trọng lượng của nó nằm ở ngay chính giữa vậy? (ảnh 2)
cái này nữa. (ảnh 3)
*edit: Shazam đang cố cứu một chiếc xe bus. (ảnh 4)
Quả kính xịn thật đấy.
Link: https://qr.ae/pNszHX
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *