Phong tục hẹn hò nào ở đất nước của bạn mà người nước ngoài thấy là kỳ cục?

Trả lời: Kong Thao

Không phải nước của tôi, nhưng người Hmong có một cách tán gái rất kỳ lạ.

Vào buổi đêm, khi mọi người đang ngủ và đàn ông nằm nhớ về cô gái xinh đẹp mà anh ta đã gặp. Anh ta biết cô ấy sống ở đâu và đến nhà cô ấy đứng ở bên ngoài phòng ngủ để nói chuyện vào ban đêm. Họ trò chuyện, tìm hiểu lẫn nhau,…

Người nước ngoài sẽ thấy điều này rất kỳ lạ, thậm chí là đáng sợ và tôi cũng không ngạc nhiên.

– Tại sao lại là ban đêm? Nhỡ có kẻ sát nhân hàng loạt nào ở ngoài thì sao?

– Tại sao lại nói qua tường?

– Anh muốn nói chuyện hỏi thăm cô ấy vào giờ ngủ, thay vì làm tất cả những thứ đó vào ban ngày?

– Làm thế quái nào mà anh ta biết được đó đúng tường phòng của cô ấy?

– Về phía cô gái, cô ấy không thấy sợ khi có một người đến vào giữa đêm để nói chuyện sao? Cô ấy thấy chuyện đó là bình thường?

Và đó cũng không phải là một ngôi nhà bình thường, mà là một cái lều làm từ tre và rơm rạ.