PHÁ SẢN VÌ CHÓ NHÀ MÊ TRAI!

Anh shipper này mỗi lần đi giao hàng ở khu này đều lại vuốt ve bé nhà em, lâu ngày thành thân thiết nhau dã cả man.

Ngày nào cũng thấy chạy ra cửa ngóng ảnh 😒

Dạo này không thấy anh shipper đến ship đồ. Nó nhớ, bỏ cả ăn uống, cả ngày chỉ ngồi nhìn ra cổng. 🤦🏻‍♀️

Vậy là em lại phải lên mạng đặt hàng để anh shipper có thể đến vuốt ve nó.

Thế là nó lại vui, có em là sắp phá sản rồi đây… 😅

(Via: Hợp tác xã nuôi lợn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *