NÓNG: GIÁ XĂNG NGÀY MAI CÓ THỂ TIẾP TỤC TĂNG, TỚI MỐC 33.000 ĐỒNG/LÍT?

1 PHỞ TÁI/ 1 LÍT XĂNG??

Ngày mai (21/6) sẽ là kỳ điều chỉnh giá xăng tiếp theo và Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, thì ngày mai giá xăng có thể tiếp tục tăng. Cụ thể, dựa trên tính toán thị trường thì giá xăng có thể tăng từ 200-400 đồng/1 lít.

Điều này đồng nghĩa với giá xăng sẽ sấp sỉ ngưỡng kỷ lục là 33.000/ 1 lít. Nếu đề xuất đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường của Bộ Tài Chính không được phê duyệt thì có lẽ chúng ta nên chuyển sang đi bộ hoặc xe đạp cho tiết kiệm và thân thiên với môi trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *