NÓNG: ĐÃ TÌM THẤY TÚI XÁCH CỦA EM GÁI MẤT TÍCH 24 NGÀY CÙNG GIẤY TỜ TÙY THÂN CỦA EM

EM CÒN QUÁ TRẺ, VẪN MONG LÀ CÓ KỲ TÍCH VỚI EM ?

Mới dây, túi xách và giấy tờ tỳ thân của em gái đã mất tích 24ngày sau khi đi gặp người yêu cũ đã được tìm thấy từ cầu Cù Sơn trôi xuống cầu Tân Phú khoảng cách là 1KM.

Theo đó, người yêu cũ của em đã quyên sinh tại phòng trọ. Dù hy vọng rất mong manh nhưng mong là có kỳ tích với em. Em còn quá trẻ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *