NIÊN BIỂU NHÀ CAROLINGIAN 2

(Nguồn: trích từ cuốn “Warrior: Carolingian cavalryman AD 768-987” của nxb Osprey).

Phần 2: Sự suy vong của nhà Carolingian kể từ khi Charlemagne băng hà. Từ một cường quốc thống nhứt thực quyền trở nên những vương quốc tách biệt với sự thống nhứt chỉ còn trên danh nghĩa.

-Năm 814: Louis lên ngôi Hoàng đế (814-840).

-Năm 826-27: Vùng biên giới Tây Ban Nha bị thu hẹp đi do sức ép từ phía người Hồi giáo Andalusia.

-Năm 827-29: Vùng biên giới giáp bán đảo Balkan ngày càng thu hẹp đi khi đối mặt với sức ép của người Bulgar.

-Năm 830-34: Nhà Carolingian xảy ra nội chiến.

-Năm 835: Lần đầu tiên quân Viking tấn công vào đế quốc Carolingian.

-Năm 840-43: Nhà Carolingian xảy ra nội chiến lần thứ hai.

-Năm 841: Dân Viking lập căn cứ tại cửa sông Rhine.

-Năm 843: Hiệp ước Verdun đã phân chia đế quốc giữa các vị vua đã công nhận Lothar I như một hoàng đế (840–855).

-Năm 845-46: Quân Viking cướp phá thành Hamburg; hải quân Aghlabid (Tunisia) cướp phá thành Rome.

-Năm 855: Louis II lên ngôi hoàng đế (855–875).

-Năm 862: Quân Magyar tấn công vào lãnh thổ phía Đông đế quốc Carolingian.

-Năm 870: Hòa ước Meerseen đã phân chia đế quốc thành ba vương quốc: Louis II vẫn là hoàng đế và là vua của vương quốc Ý, Charles II cai trị vương quốc Tây Frank và Louis người Đức cai trị vương quốc Đông Frank.

-Năm 875: Charles II lên ngôi hoàng đế (875–877).

-Năm 877-81: Giai đoạn gặp nhiều hỗn loạn và các cuộc nội chiến.

-Năm 879-92: Đại quân Viking (Viking ‘Great Army’) đã tiến vào đến Đức và phía bắc nước Pháp.

-Năm 880: Hòa ước Ribemont đã định rõ lại biên giới giữa các vương quốc Carolingian và có thêm vương quốc Provence dưới triều vua Boso (trị vì 879–87) (sau này được biết đến là vương quốc Burgundy, còn gọi là vương quốc Arles).

-Năm 882: Quân Hồi giáo thành lập căn cứ tại cửa sông Garigliano ở Ý Đại Lợi.

-Năm 885-886: Cuộc vây hãm thành Paris của quân Viking đã không thành công.

-Năm 887: Charles III bị phế truất; sự thống nhất trên danh nghĩa của đế quốc Carolingian đã kết thúc; Công tước Odo người Paris trở thành nhà cai trị vương quốc Pháp; Arnulf trở thành vua của vương quốc Đông Frank (887-899) và Ý (894-899) (và sau này thành hoàng đế).

Leave a Reply

Your email address will not be published.