Những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, cậu khao khát trở thành người như thế nào?

Những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, cậu khao khát trở thành người như thế nào? Cậu đấu tranh và kiên định với ước mơ của mình ra sao? Liệu cậu có giống như mình, có lúc cảm tưởng bản thân đã nắm chắc định hướng trong tay, nhiều khi lại mông lung vô định tiến một bước không thành, lùi một khoảng không xong?

Hạ/ Nằm mơ giữa lòng thành phố (Sách sắp phát hành)

#review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *