NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN (CẦU GIẤY) TƯƠNG LAI SAU KHI CẢI TẠO LAI SAU KHI CẢI TẠO

Có một hiện trạng dễ thấy, cùng với sự quá tải trường học, có một số lượng rất lớn các công trình trường học nội đô đã cũ và xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là về chất lượng sử dụng và hình thức kiến trúc. Việc cải tạo trường học nội đô mang đến những chất lượng sử dụng mới – phù hợp với chiến lược đổi mới công tác giáo dục, đặc biệt là thay đổi toàn diện diện mạo kiến trúc của công trình theo hướng hiện đại – hấp dẫn để góp phần tạo dựng một công trình điểm nhấn kiến trúc cho không gian tổng thể đô thị là điều thực sự cần thiết tại thời điểm hiện nay.

Với các tiêu chí định hướng như trên, mô hình cải tạo trường THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy, Hà Nội) đã được nhóm KTS thể nghiệm nhóm giải pháp “Thay đổi diện mạo – đưa khối đa năng vào trung tâm – tạo dựng điếm nhấn kiến trúc”.

(C) Phạm Hoàng Phương, Sunjin Vietnam

Cùng ngắm một số hình ảnh sang xin, mịn của một ngôi trường công lập sau khi cải tạo!

Leave a Reply

Your email address will not be published.